Podcast #5: Cách tăng dòng thu nhập phụ ngoài lương cứng

Tăng dòng vào của bạn bằng nhiều nguồn thu nhập, ngoài lương cứng, bạn có thể làm gì để tăng được thêm thu nhập phụ? Một công việc tay trái hay một khoản kiếm thêm đến từ những sở thích của bản thân, bạn có thể thử làm những điều sau đây để đạt được mục tiêu đấy.

📻 PODCAST SỐ #5: Cách tăng dòng thu nhập phụ ngoài lương cứng

Mời cả nhà cùng lắng nghe chi tiết!

– Money With Mina team