Talk “Tiền trong thời kỳ suy thoái DOs & DON’Ts” [Video Record]

Money with Mina chia sẻ lại buổi trò chuyện cùng với chị Hằng Lê nguyên CEO SSIAM với kiến thức tài chính vô cùng quý giá đặc biệt trong thời điểm hiện nay.

Talk diễn ra vào 10AM Thứ 7 (19/11/2022) được ghi hình lại dành cho các bạn xem lại ghi nhớ thông tin.

Phần 1:

Phần 2:

– Nguồn: Lady Networking