Tag Archives: lập ngân sách

Podcast #8: Cách tôi lập ngân sách quản lý tài chính

Ba phương pháp bạn cần tham khảo trong việc lập ngân sách quản lý tài...

Đọc tiếp
Nếu bạn thấy khó khăn khi lập ngân sách – Hãy làm ngược lại

Về nguyên tắc, lập ngân sách nghe có vẻ khá dễ. Bạn chỉ cần lấy...

Đọc tiếp
Phân bổ ngân sách hiệu quả theo quy tắc 50/30/20

Quy tắc 50 – 30 – 20, được phát triển bởi Elizabeth Warren – Top...

Đọc tiếp
Money Diary #2 – Làm sao lập được ngân sách chi tiêu

Một kế hoạch tài chính trọn vẹn cần có ngân sách tháng và ngân sách...

Đọc tiếp
Money Diary #2 – Làm sao lập được ngân sách chi tiêu

Một kế hoạch tài chính trọn vẹn cần có ngân sách tháng và ngân sách...

Đọc tiếp