Podcast #9: Trước khi Đầu tư bạn cần chuẩn bị điều gì?

Đầu tư chỉ là lĩnh vực dành cho giới nhà giàu hay luôn mang lại nhiều rủi ro? Sự thật có đúng vậy không? Mời cả nhà cùng lắng nghe!

📻 PODCAST SỐ #9: Trước khi Đầu tư bạn cần chuẩn bị điều gì?

– Money With Mina team