Podcast #6: Bạn cần nghiêm túc hơn khi tiết kiệm

Chúng ta tiết kiệm cho điều gì và rào cản nào khiến bạn không thể theo đuổi các mục tiêu tiết kiệm cho bản thân? Chào mời các bạn tìm ra đáp án tại số Podcast này.

📻 PODCAST SỐ #6: Bạn cần nghiêm túc hơn khi tiết kiệm

Mời cả nhà cùng lắng nghe chi tiết!

– Money With Mina team