Money Diary #48 – Vì sao Trái Phiếu sẽ phù hợp với bạn?

CP là bạn đầu tư mua cổ phần của 1 công ty, TP là công cụ nợ bạn đang giúp cty ấy trả các chi phí, quỹ là kết hợp CP/TP hoặc các tài sẩn khác, vậy làm sao bạn biết đầu tư TP có phù hợp cho bạn?

Mời bạn cùng xem!

📖 MONEY DIARY #48: Vì sao Trái Phiếu sẽ phù hợp với bạn?

CP là bạn đầu tư mua cổ phần của 1 công ty, TP là công cụ nợ bạn đang giúp cty ấy trả các chi phí, quỹ là kết hợp CP/TP hoặc các tài sẩn khác, vậy làm sao bạn biết đầu tư TP có phù hợp cho bạn? Mời bạn cùng xem ————— 📌 Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình.

Posted by Money With Mina on Sunday, December 11, 2022

Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình.

– Money With Mina team