Podcast #3: Quản lý Tài chính Cá nhân bằng Vòng xoay dòng tiền

Mina’s Podcast số thứ 3 giải thích về tầm quan trọng của Vòng xoay dòng tiền (VXDT) bao gồm 5 bước (Thu nhập – Tiết kiệm – Chi tiêu – Đầu tư – Bảo toàn vốn). Mời các bạn cùng lắng nghe để hiểu hơn về 5 yếu tố bổ trợ lẫn nhau này.

📻 PODCAST SỐ #3: Quản lý Tài chính Cá nhân bằng Vòng xoay dòng tiền

Mời cả nhà cùng xem 🙂

– Money With Mina team