Money Diary #39 – Những rủi ro khi mua Bất động sản

Bất động sản là kênh đầu tư phổ biến, nhưng khi tham gia vào thị trường này bạn có thể sẽ gặp phải những rủi ro không đáng có về mặt pháp lý, lừa đảo… Đây là những kinh nghiệm mà tôi rút ra được trong quá trình đầu tư của mình. Hi vọng là những điều này có thể giúp bạn lưu ý, giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.

MONEY DIARY #39: Những rủi ro khi mua Bất động sản

📖 MONEY DIARY #39: Những rủi ro khi mua Bất động sản Bất động sản là kênh đầu tư phổ biến, nhưng khi tham gia vào thị trường này bạn có thể sẽ gặp phải những rủi ro không đáng có về mặt pháp lý, lừa đảo… Đây là những kinh nghiệm mà tôi rút ra được trong quá trình đầu tư của mình. Hi vọng là những điều này có thể giúp bạn lưu ý, giảm thiểu rủi ro khi đầu tư. ————— 📌 Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình. #MinaChung #MoneyWithMina #AnTamTaiChinh #MoneyDiary

Posted by Money With Mina on Sunday, July 31, 2022

Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình.

– Money With Mina team