TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÓM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (1): Quản lý tài chính dành cho cá nhân

“TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÓM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG” là chuỗi video bao gồm 3 tập cung cấp kiến thức tài chính thật ngắn gọn, dễ hiểu mà bất kỳ ai cũng có thể học và áp dụng được vào thực tiễn đến từ Mina Chung.

📺 TẬP 1: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁ NHÂN

Mời cả nhà cùng xem 🙂

– Money With Mina team