Tag Archives: nghỉ hưu

FIRE – Ước mơ “cực trước, sướng sau” của người trẻ

Lối sống FIRE – độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm – đã sớm...

Đọc tiếp
Money Diary #20 – Ai rồi cũng… nghỉ hưu

Bạn đã bao giờ tưởng tượng cuộc sống của mình khi nghỉ hưu chưa? Video...

Đọc tiếp
Money Diary #8 – Biết cách tính số tiền nghỉ hưu với quy tắc x25

Bạn đã biết mình cần bao nhiêu tiền để nghỉ hưu chưa? Money Diary 8...

Đọc tiếp
Money Diary #8 – Biết cách tính số tiền nghỉ hưu với quy tắc x25

Bạn đã biết mình cần bao nhiêu tiền để nghỉ hưu chưa? Money Diary 8...

Đọc tiếp