Tag Archives: mục tiêu tài chính

Money Diary #3 – Làm sao đặt mục tiêu tài chính

Tuỳ theo hoàn cảnh, độ tuổi, bản thân mỗi người sẽ có những mục tiêu...

Đọc tiếp
Podcast #2: Xây dựng kế hoạch mục tiêu tài chính

Ra mắt chuỗi series Mina’s Podcast, nơi chia sẻ kinh nghiệm mà tôi đã làm...

Đọc tiếp
Money Diary #3 – Làm sao đặt mục tiêu tài chính

Tuỳ theo hoàn cảnh, độ tuổi, bản thân mỗi người sẽ có những mục tiêu...

Đọc tiếp