Podcast #4: Tăng thu nhập giúp bạn rút ngắn thời gian đạt được mục tiêu An tâm tài chính

Thu nhập không chỉ có lương cứng mà còn nhiều nguồn thu khác, nhưng nếu bạn có một khởi đầu lương tốt nó sẽ là bệ phóng hoàn hảo.

 PODCAST SỐ #4: Tăng thu nhập giúp bạn rút ngắn thời gian đạt được mục tiêu An tâm tài chính

Mời cả nhà cùng lắng nghe chi tiết!

– Money With Mina team