Money Diary #53 – Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Cover money diary 53 da dang hoa danh muc dau tu

Khái niệm về diversification, cũng như cách thức đầu tư không để hết trứng vào 1 rổ, quản lý giảm thiểu rủi ro,…

Mời bạn cùng xem!

Money Diary #53: Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Khái niệm về diversification, cũng như cách thức đầu tư không để hết trứng vào 1 rổ, quản lý giảm thiểu rủi ro,… Mời bạn cùng xem! ————— Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình. #MinaChung #MoneyWithMina #AnTamTaiChinh #MoneyDiary

Posted by Money With Mina on Sunday, January 15, 2023

Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình.

– Money With Mina team

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *