Money Diary #44 – Đầu tư cổ phiếu có phù hợp với bạn không?

Bạn vẫn đang phân vân đầu tư vào chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu. Vậy thì tôi có ba khía cạnh để bạn có thể cân nhắc mình có phù hợp với cổ phiếu hay không.

Mời các bạn cùng xem!

MONEY DIARY #44: Đầu tư Cổ phiếu có phù hợp với bạn hay không?

MONEY DIARY #44: Đầu tư Cổ phiếu có phù hợp với bạn hay không? Bạn vẫn đang phân vân đầu tư vào chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu. Vậy thì tôi có ba khía cạnh để bạn có thể cân nhắc mình có phù hợp với cổ phiếu hay không. Mời các bạn cùng xem! ————— Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình. #MoneyWithMina #AnTamTaiChinh #MinaChung #MoneyDiary

Posted by Money With Mina on Sunday, September 18, 2022

Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình.

– Money With Mina team