Money Diary #43 – Chuẩn bị gì khi đầu tư Chứng chỉ quỹ?

Chứng chỉ quỹ là kênh đầu tư rất phù hợp với người mới. Vậy thì bạn sẽ cần chuẩn bị những gì để lựa chọn được quỹ đầu tư phù hợp? Video này tôi chia sẻ chi tiết hơn để bạn lựa chọn định hướng đầu tư khi bắt đầu.

Mời các bạn cùng xem!

MONEY DIARY #43: Chuẩn bị gì khi đầu tư Chứng chỉ quỹ?

📖 MONEY DIARY #43: Chuẩn bị gì khi đầu tư Chứng chỉ quỹ? Chứng chỉ quỹ là kênh đầu tư rất phù hợp với người mới. Vậy thì bạn sẽ cần chuẩn bị những gì để lựa chọn được quỹ đầu tư phù hợp? Video này tôi chia sẻ chi tiết hơn để bạn lựa chọn định hướng đầu tư khi bắt đầu. Mời các bạn cùng xem! ————— 📌 Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình. #MoneyWithMina #AnTamTaiChinh #MinaChung #MoneyDiary

Posted by Money With Mina on Sunday, September 11, 2022

Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình.

– Money With Mina team