Money Diary #32 – Người mới đầu tư chứng khoán như thế nào?

Bạn đang từng bước tìm hiểu đầu tư và lúng túng không biết bắt đầu ra sao?

Tôi có một vài thông tin cơ bản về đầu tư chứng khoán mà có thể bạn sẽ cần vào lúc này.

Đầu tư chứng khoán, hay cụ thể hơn là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ sẽ có những sự khác biệt nhất định.

Mời các bạn cùng xem!

Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình.

– Money With Mina team