Money Diary #15 – Zero-sum Budget

– Bạn áp dụng hoài các nguyên tắc chi tiêu nhưng không thành công?

– Bạn cảm thấy phiền vì phải ghi chú quá chi tiết?

Vậy thì Zero-based budgeting có thể là phương pháp thay thế hiệu quả nhất dành cho bạn.

Xem video để biết lý do vì sao nhé!

Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình.

– Money With Mina team