Chương trình hợp tác giữa MO Foundation & Money With Mina

Vô cùng vui mừng khi chương trình hợp tác giữa MO Foundation và Money With Mina với nội dung cả tài chính cá nhân và kinh doanh nhỏ của cộng đồng Myanmar đã bắt đầu được khởi động.

MONEY WITH MINA x MO Foundation ️🎉

Nền tảng Money With Mina vô cùng vinh dự khi nhận sự hỗ trợ từ tổ chức MO Foundation, mở ra một trang mới tại đất nước Myanmar với sứ mệnh tiên phong trong việc nâng cao kiến thức tài chính cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, và người dân Myanmar. MO Foundation là tổ chức từ thiện gây quỹ từ công chúng thông qua việc tìm kiếm sự đóng góp để giúp cải thiện cộng đồng.

– Money With Mina team