Category Archives: Vòng xoay dòng tiền>Lập ngân sách|Vòng xoay dòng tiền>Tiết kiệm

Phân biệt Tiết kiệm và Quỹ dự phòng theo độ tuổi

Mỗi khi bàn về vấn đề tài chính, nhiều kênh thông tin thường gộp chung...

Đọc tiếp
Phân bổ ngân sách hiệu quả theo quy tắc 50/30/20

Quy tắc 50 – 30 – 20, được phát triển bởi Elizabeth Warren – Top...

Đọc tiếp
Quỹ dự phòng – Chìa khóa làm chủ cuộc sống

Trong tập Money Diary 2, tôi đã có nhắc đến Quỹ dự phòng khi lập...

Đọc tiếp