Category Archives: Vòng xoay dòng tiền>Chi tiêu|Money Diary

Money Diary #21 – Chi tiêu trong dịp Tết

Xin chào các bạn, Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề Tết vì Tết...

Đọc tiếp
Money Diary #12 – Ba lời khuyên chi tiêu sinh hoạt hằng tháng

Chi tiêu cần và muốn của bạn chiếm đến 80% thu nhập hằng tháng, vì...

Đọc tiếp
Money Diary #13 – Ba lời khuyên sử dụng thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng giúp người dùng chi tiêu thuận tiện hơn. Nhưng cũng vì quá...

Đọc tiếp