Category Archives: Vòng xoay dòng tiền>Lập ngân sách|Podcast

Podcast #8: Cách tôi lập ngân sách quản lý tài chính

Ba phương pháp bạn cần tham khảo trong việc lập ngân sách quản lý tài...

Đọc tiếp
Podcast #2: Xây dựng kế hoạch mục tiêu tài chính

Ra mắt chuỗi series Mina’s Podcast, nơi chia sẻ kinh nghiệm mà tôi đã làm...

Đọc tiếp