1
banner mobi 2 2

Tiền lương phụ nữ
thấp hơn 20%

Khoảng cách tiền lương của nữ thấp hơn nam trong 3 thế kỷ qua theo thống kê toàn cầu

10 năm hưu trí dài hơn nam giới

Phụ nữ sống thọ hơn nam giới 5 năm & nghỉ hưu sớm hơn 5 năm. Chi phí hưu và sức khoẻ cần nhiều hơn

Thiên chức
làm mẹ

Phụ nữ lương thấp hoặc không lương nếu cần nghỉ việc sau khi sinh

Phân biệt giới trong đầu tư

Kiến thức thuật ngữ khó hiểu và chiến lược đầu tư không quan tâm nếu không thu nhập, vốn ít

Dễ bị lừa đảo
tài chính

Phụ nữ dễ là nạn nhân của hình thức lừa đảo, lùa gà chỉ vì thiếu kiến thức tài chính

Luôn ưu tiên
gia đình

Mục tiêu tiết kiệm và đầu tư sẽ khác với nam giới để có chiến lược an toàn và phù hợp

1
2 1
o
p
l
k
hinh
b

Ms. Chung Vũ Thanh Uyên (Mina)

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính San Francisco State University tại Mỹ
  • Đã đạt tự do tài chính FIRE ở tuổi 40
  • Hơn 15 năm kinh nghiệm tài chính ngân hàng quốc tế toàn cầu tại Hong Kong và Singapore
  • Kinh nghiệm tăng thu nhập phụ qua đầu tư, đa nguồn thu, xây dựng tài sản (bất động sản, chứng khoán, đầu tư vào khởi nghiệp, P2P và crypto, chủ kinh doanh)
  • Đại sứ của nền tảng cộng đồng phụ nữ chuyên về tài chính và sự nghiệp The New Savvy (2019-2021)

TÀI LIỆU & CÔNG CỤ CỦA CHÚNG TÔI